KNIHOVNA Dobřenice - klubovna
Naposledy aktualizováno: 27.11.2018 11:50:08
KmHK( www.kmhk.cz/ )
Čítárnička - Blog knihovny Dobřenice( citarnicka.blog.cz/ )
Portál o českých knihovnách( www.knihovny.cz )
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové( www.svkhk.cz/ )
Knihovnický zpravodaj HK ( unas.svkhk.cz/ )
Ptejte se knihovny( www.ptejteseknihovny.cz/ )
Knihovnické a informační služby( www.biblioset.cz/ )
Královéhradecký kraj( www.kr-kralovehradecky.cz/ )
Urbanická brázda - Hradecko( www.urbanicko.cz/ )
ČTEnářův SYmpatický RÁDdce( www.ctesyrad.cz/ )
Ikaros - elektronický časopis( www.ikaros.cz/ )
Noc s Andersenem - nový web( www.nocsandersenem.cz/ )
Skip-svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR( www.skipcr.cz/ )
SKIP - Východní Čechy (nové webové stránky)( www.skip.knihovnahk.cz/ )
Web o kultuře pro děti od 3 do 15 let ( www.mestoprodeti.cz/ )
Čtenářský deník - Český rozhlas - Vltava( www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ )
Obecní knihovna Roudnice( knihovnaroudnice.webk.cz/ )
Klub dětských knihoven SKIP( www.kdk.munovapaka.cz/ )
Celé Česko čte dětem( www.celeceskoctedetem.cz/ )
Rosteme s knihou( www.rostemesknihou.cz/ )
Den dětské knihy( www.dendetskeknihy.cz/ )
Hradecký venkov( www.hradeckyvenkov.cz/ )
Po památkách...( popamatkach.cz/ )
Ústav pro českou literaturu( www.ucl.cas.cz/ )
 
Proces zabral 0.0196 sekund času a 0.61MB paměti.